Privacy Policy

Wie we zijn

Onze website is: https://nowic.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom

Cookies

Als je onze login page bezoekt, zetten we een tijdelijke cookie om te bepalen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd als je je browser sluit.

Als je inlogt, worden er verschillende cookies geplaatst om je login informatie te bewaren en keuzes die je maakt vwb de weergave. Login cookies blijven twee dagen and weerfave cookies blijven een jaar bestaan. Als je “Remember Me” kiest bij login, blijft je login twee weken bewaard. Als je uitlogt, worden de login cookies verwijderd.

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze site kunnen embedded content (als videos, plaatjes, artikelen etc) bevatten. Embedded content van externe websites gedraagt zich alsof je de andere website bezoekt.

Deze externe websites kunnen informatie over je verzamelen, cookies gebruiken, embedded third-party tracking, je interactie monitoren met die embedded content, eventueel in samenhang met een account dat je wellicht hebt op die andere website.

Als je via de website een product besteld, worden de voor levering, facturatie, service en administratie vereiste persoonlijke gegevens bewaard tot 7 jaar na afloop van de overeenkomst conform wettelijke eis.

Als je met NowIC gegevens deelt, sta je NowIC toe daarmee haar diensten te evalueren en/ of te verbeteren.

Analyse

Met wie we je data delen

We delen je data niet met derden, tenzij dit van Overheidswege verpicht is, volgens wettelijke procedures.

Hoe lang we je data bewaren

Als je je op de website registreert, kunnen we de gegevens informatie die je met ons deelt bewaren. Je kunt de informatie die je met ons deelt inzien, wijzigen of verwijderen. Website beheerders kunnen deze informatie ook zien en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op de site, kun je vragen om een extract van de persoonlijke gegevens die we over je hebben, inclusief data die je ons hebt gegeven. Je kunt ook vragen om je persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit geldt niet voor gegevens die we verplicht zijn te bewaren.

Waar we je gegevens sturen

Gegevens over je bezoek kunnen worden gecontroleerd, gebruikmakend van geautomatiseerde spam/malware/fraude/security incident detectie diensten.

Overige informatie

Hoe we je data beschermen

Je data is opgeslagen in een database op deze website en backup(s) daarvan. Deze backups worden gemaakt voor continuiteit van onze dienstverlening.

Welke data-lek procedures gebruiken we

Zodra we weten dat er ongeautoriseerd toegang tot onze data is geweest, waarschuwen we de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

Van welke derde partijen we data ontvangen

We ontvangen geen data van derden.

Welke geautomatiseerde besluitvormings processen of profielen maken we met gebruikers gegevens.

We doen niet aan profiling.